Procedure

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek de klacht eerst met de vertrouwenspersoon zelf. Als dat te moeilijk is, kun je een klachtgesprek met de leidinggevende aanvragen.

Naar de klachtencommissie

Als je geen gesprek wilt, of als de gesprekken niet hebben geholpen, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Schrijf zo duidelijk mogelijk wat je klacht is en over wie de klacht gaat en wat je geprobeerd hebt om het op te lossen. Een klacht kan je indienen via het formulier op deze website, per mail of in een brief.

Binnen twee weken na ontvangst van je klacht hoor je of de klacht in behandeling kan worden genomen. Soms is meer informatie nodig of soms moet een klacht ergens anders worden ingediend. Ook dat laat de commissie binnen twee weken weten.

Hoe werkt de klachtencommissie?

de klachtencommissie behandelt een klacht altijd met drie leden: een voorzitter (een jurist) en twee leden die deskundig zijn op het gebied van vertrouwenswerk. de klachtencommissie heeft ook een secretaris. De secretaris regelt alle praktische zaken rondom de behandeling van jouw klacht. Als de commissie jouw klacht in behandeling neemt, krijg je een uitnodiging voor een hoorzitting. Ook de organisatie waarover jouw klacht gaat krijgt een uitnodiging. Deze krijgt tijd om vóór de hoorzitting schriftelijk op jouw klacht reageren. Die reactie wordt ook naar jou gestuurd. de klachtencommissie kan ook zelf vragen stellen aan Jeugdstem of Zorgbelang maar ook aan anderen, om de klacht te onderzoeken. De leden van de klachtencommissie moeten alles wat zij over jou horen geheim houden en zullen dit dus niet met anderen bespreken.

De hoorzitting

De hoorzitting kan plaatsvinden in Amsterdam, op het hoofdkantoor van Jeugdstem. De zitting kan ook dichter bij jouw woonplaats gehouden worden, bijvoorbeeld op een regiokantoor. Het is de bedoeling dat beide partijen aanwezig zijn op de hoorzitting, dus jijzelf én iemand namens de organisatie (meestal is dat degene over wie de klacht gaat en zijn of haar leidinggevende). Jij mag iemand meenemen naar de zitting als je dat fijn vindt. Op de zitting kan je je klacht toelichten en uitleggen. de klachtencommissie zal vragen stellen aan jou en aan de mensen van Jeugdstem of Zorgbelang.

De uitspraak

Binnen 4 weken na de hoorzitting, stuurt de commissie de uitspraak. Daarin staat of de commissie de klacht terecht (‘gegrond’) vindt of niet terecht (‘ongegrond’). De commissie kan ook een aanbeveling doen aan Jeugdstem over wat ze zouden kunnen doen naar aanleiding van de klacht. De uitspraak wordt ook naar het bestuur van Jeugdstem gestuurd. De bestuurder moet jou daarna binnen en maand laten weten of er iets gaat veranderen naar aanleiding van de uitspraak.

Heb jij een klacht?

Een klacht indienen bij de commissie kan via een brief, via e-mail of via het online formulier op deze website. Heb jij een klacht? Aarzel niet! Wij zijn onafhankelijk en wij zijn er voor jou!

Naar het klachtenformulier