Privacy

De secretaris en de leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding.

De stukken die een klager instuurt worden aan Jeugdstem of Zorgbelang als de klacht behandeld zal worden in een hoorzitting. Jeugdstem of Zorgbelang zijn gebonden aan het eigen privacybeleid. De secretaris, voorzitter(s) en leden van de klachtencommissie nemen kennis van de stukken. De voorzitter(s) en leden gaan, na behandeling van de klacht, over tot het vernietigen of verwijderen van de stukken. De stukken worden door de secretaris bewaard voor een periode van 5 jaar. Wanneer een klager schriftelijk of per mail bezwaar maakt tegen het bewaren van stukken wordt uitsluitend de uitspraak bewaard. De overige stukken worden dan vernietigd of verwijderd.

Heb jij een klacht?

Een klacht indienen bij de commissie kan via een brief, via e-mail of via het online formulier op deze website. Heb jij een klacht? Aarzel niet! Wij zijn onafhankelijk en wij zijn er voor jou!

Naar het klachtenformulier