Klachtenformulier

Hieronder staat het formulier waarmee je een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie Jeugdstem/vertrouwenswerk jeugd. Je kunt je klacht ook mailen naar secretariaat@klachtencommissievj.nl. Dat is handig als je ook bijlagen wil meesturen.

Jouw persoonsgegevens

De organisatie waar je over klaagt

Ik wil een klacht indienen over (een vertrouwenspersoon jeugd of andere medewerker van):

Je klacht(en)

Schrijf hierboven zo kort en duidelijk mogelijk waarom je een klacht indient. De commissie wil in elk geval weten wat er gebeurd is (of juist niet gebeurd is), op welke dag of in welke periode gebeurde waar je over klaagt en waarom je vindt dat de vertrouwenspersoon of de organisatie verkeerd heeft gehandeld tegenover jou.

Schrijf hierboven precies op welke klacht(en) de commissie moet behandelen naar aanleiding van het bovenstaande. Probeer je hier te beperken tot één zin per klacht. Geef per klacht extra informatie als dat de klacht nog duidelijker maakt.

Als je ‘bewijsstukken’ hebt van wat er gebeurd is (mails, WhatsAppberichten, rapportage enz.) dan wil de commissie die graag ook ontvangen. Zowel dit formulier als de bewijsstukken kun je ook sturen naar: Klachtencommissie Jeugdstem/vertrouwenswerk jeugd, Postbus 415, 1200 AK Hilversum of via email: secretariaat@klachtencommissievj.nl