Klachtencommissie vertrouwenswerk jeugd

Op deze website vind lees je alles over de klachtencommissie vertrouwenswerk jeugd (Jeugdstem).

Waarover kun je bij deze commissie klagen?

Je kunt bij deze commissie klagen over vertrouwenspersonen jeugd van Jeugdstem of van één van de Zorgbelangorganisaties die vertrouwenswerk uitvoeren voor Jeugdstem. Vertrouwenspersonen jeugd zijn er om jou te ondersteunen als je te maken hebt met jeugdzorg of Veilig Thuis en je contact hebt met hulpverleners zoals een (gezins-)voogd, een casemanager of als je in een organisatie, gezinshuis of pleeggezin woont. Vertrouwenspersonen jeugd kunnen je ook bijstaan als je als naaste (ouder, pleegouder, verzorger enz.) te maken hebt met jeugdzorg of Veilig Thuis. Als je niet tevreden bent over de hulp die jij krijgt of met vragen zit en het lukt niet om dit goed te bespreken kan een vertrouwenspersoon je daarbij helpen.

Het kan zijn dat je vindt dat de vertrouwenspersoon je niet goed helpt. Jeugdstem wil graag dat je dat dan laat weten en zal naar je vragen en klachten luisteren. Als dit niet goed lukt of als dit niet genoeg oplost, kun je een klacht indienen over (een vertrouwenspersoon van) Jeugdstem óf over een vertrouwenspersoon jeugd die werkt bij:

  • Stichting Zorgbelang Groningen
  • Vereniging Zorgbelang Fryslân
  • Stichting Zorgbelang Drenthe
  • Zorgbelang Inclusief (voor Gelderland)
  • Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland

Klachtenregeling

de klachtencommissie Jeugdstem/vertrouwenswerk jeugd werkt volgens een klachtreglement waar in staat hoe de commissie werkt. Je kunt het reglement ook opvragen bij de klachtencommissie als je het liever op papier ontvangt.

Indienen klacht

Een klacht indienen kan via een formulier op deze website of (per post of per mail), in een brief aan de commissie. De brief stuur je naar de secretaris van de klachtencommissie, Postbus 415, 1200 AK Hilversum of per mail naar secretariaat@klachtencommissievj.nl. Bij het secretariaat kun je (ook telefonisch) met vragen over de klachtencommissie en de werkwijze terecht. Hier vind je een klachtenformulier dat je kunt gebruiken om de klacht in te dienen.

Heb jij een klacht?

Een klacht indienen bij de commissie kan via een brief, via e-mail of via het online formulier op deze website. Heb jij een klacht? Aarzel niet! Wij zijn onafhankelijk en wij zijn er voor jou!

Naar het klachtenformulier